Bezig met laden...

Algemene informatie

Impressum

Würth MODYF heeft de site https://www.modyf.nl/ geopend voor meer persoonlijke informatie van haar gebruikers.

Uitgever

Directeur van publicatie : Jérôme Nussbaumer

Würth MODYF France, 4 rue de l'Expansion, 67150 ERSTEIN - Tél. 00 33 (0)3 88 98 83 80

Siret-nummer : 440 074 011 00022
BTW FR 53440074011 (beroepen) - BTW NL 824179602B01 (particulieren)

Würth MODYF France is een B.V. met een kapitaal van € 1.600.000

Inhoud van de site

Geen enkel commercieel gebruik, zelfs niet gedeeltelijk, van de inhoud kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande, geschreven toestemming.

Het geheel van foto's, beelden, afbeeldingen, teksten, geanimeerde sequenties, logo's, merken, vertegenwoordigd op deze website is beschermd door de wet op intellectuele eigendom en is eigendom van Würth MODYF. Hierdoor is elke download, elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling, transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht op een andere site of een ander medium (papier, digitale, film, enz.) strikt verboden en vormt dit een schending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Würth MODYF.

Würth MODYF behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen tegen frauduleus gebruik van de site https://www.modyf.nl/

Gegevensbescherming

De informatie die op deze site verzameld wordt, is bedoeld voor intern gebruik van Würth Modyf door middel van gegevensverwerking. Deze informatie kan echter worden meegedeeld aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Würth Modyf . Zij geven aanleiding tot het recht op toegang en correctie voorzien door de wet van 8 December 1992 & GDPR met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking.

Gelieve contact met ons op te nemen om dit recht uit te oefenen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze site nodigen wij u om ons privacybeleid te raadplegen.

Crédits

Grafisch ontwerp, ontwikkeling en hosting gerealiseerd door SMILE
Naamloze vennootschap met een kapitaal van €707 786,75 waarvan de statutaire zetel gelegen is in de: 20, rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine.

Geregistreerd bij de RCS van Nanterre onder nr. 378 615 363
www.smile.fr  - contact@smile.fr - Telefoon : +33 1 41 40 11 00

Gelieve contact met ons op te nemen voor alle informatie op deze site of de inhoud ervan.

 

Privacybeleid

Op Modyf.nl respecteren wij de privacy van onze klanten. Het onderstaande privacybeleid beschrijft welke gegevens worden verzameld op de site van Modyf.nl en hoe ze worden gebruikt.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de volgende informatie :

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • E-mail
 • Telefoonnummer/fax
 • Kredietkaartnummer
 • Geslacht

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld door formulieren en interactiviteit tussen u en onze website. Wij ook maken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, gebruik van cookies om informatie over u te verzamelen.

Formulieren en interactiviteit

Verzamelen van informatie door middel van formulieren

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld door middel van formulieren, namelijk:

 • Inschrijvingsformulier op website
 • Bestelformulier
 • Opiniepeiling
 • Wedstrijd

We gebruiken de gegevens die zo verzameld worden, voor de volgende doeleinden:

 • Ordertracering
 • Informatie / promotionele aanbiedingen
 • Statistieken
 • Contact
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie))

Verzamelen van informatie door middel van interactiviteit

Uw informatie wordt ook verzameld door de interactiviteit die kan worden vastgesteld tussen u en onze website en dit, als volgt:

 • Statistieken
 • Contact
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie)

We gebruiken de gegevens die zo verzameld worden, voor de volgende doeleinden:

 • Discussieruimte
 • Opmerkingen
 • Correspondentie
 • Informatie of promotionele aanbiedingen

Cookies en logboekbestanden

Websites, nieuwsbrieven, diensten lijnen, interactieve toepassingen en reclame voor Würth MODYF kunnen gebruiken maken van log (logboekbestand)-bestanden, cookies (cookies) en andere technologieën. We verzamelen deze informatie om onze diensten te verbeteren, om een betere gebruikerservaring bieden aan onze klanten aan te bieden en om onze statistieken te verbeteren. Het gaat hier vooral over de volgende informatie:

 • Besturingssysteem
 • Bezochte pagina's en query's
 • Tijdstip en dag van verbinding
 • Navigatie (links geklikt...)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics (Universal), een webanalysedienst van Google Inc (www.google.com). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden om uw gebruik van de website te analyseren, zoals het gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten (zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres afgekort voordat het naar lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS, waar het zal worden afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als deel van de Google Analytics-dienst, zal niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Uw rechten

Inzage, verbetering en schrapping

Overeenkomstig de wet inzake informatica en vrijheden heeft u recht op toegang, verbetering, verwijdering en bezwaar tegen de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefen, moet u gewoon schrijven naar:

WURTH MODYF FRANCE

4 RUE DE L'EXPANSION

67150 ERSTEIN

020 499 0274

Bewaartermijn

Würth MODYF is vastbesloten om uw persoonlijke gegevens enkel bij te houden voor de periode die nodig is om de gevraagde producten en diensten te verstrekken, of in het geval van een verdaging vereist door de wet.

Veiligheid

Persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen, gebruiken wij redelijke maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, onthulling of verlies.

Deze maatregelen zijn zowel online als offline en fysiek. Wij spannen ons ervoor in om een hoge mate van vertrouwelijkheid te behouden door de integratie van de nieuwste technologische innovaties om ervoor te zorgen de vertrouwelijkheid van uw transacties gegarandeerd wordt. Echter, aangezien geen enkel mechanisme een maximale veiligheid biedt, is er altijd een risico aanwezig wanneer men het internet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzenden.

Wijziging

Würth MODYF behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen en zal u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden van Würth MODYF voor professionalen


1. Algemene Informatie

Offertes van Würth MODYF zijn altijd vrijblijvend. De onderhavige verkoopvoorwaarden worden geacht door de koper te zijn gekend. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de koper. Als zodanig, kan geen clausule bestreden worden, tenzij we het formeel schriftelijk hebben aanvaard.

2. Prijs

Alle prijzen zijn in euro, exclusief belastingen en inclusief alle taksen (juridische tarieven van kracht op het moment van facturering). Ze worden niet gegarandeerd. Wij behouden ons het recht deze op elk gewenst moment te wijzigen, waarbij we de koper vooraf schriftelijk informeren. De prijs omvat geen verpakkings- of vervoerskosten die niet zijn opgenomen en getoond in onze catalogus, onze marketing materialen of op de website. In het geval van gedeeltelijke leveringen van een bestelling, zal het deel van de verpakking en de verzendkosten slechts eenmaal bij de koper aangerekend worden, behalve als het gaat om een contract met opeenvolgende executies.

3. Levering

De goederen worden geleverd binnen een termijn van 24 à 72 uur na het plaatsen van de bestelling, tenzij de goederen niet in voorraad zijn.

Totdat de klant is gebonden door een verkoopcontract, verbindt de verkoper zich ertoe de koper in kennis te stellen over de leveringsperiode van de goederen die de koper wenst te kopen.

In geval van een probleem met de levering van de goederen en de voorziene termijn voor de levering verstreken is, kan de klant, nadat hij de verkoper per aangetekend schrijven aangespoord heeft tot leveren, het contract ontbinden. In dit geval zal de klant volledig worden terugbetaald door de verkoper en dit binnen 14 dagen na de beëindiging van het contract

Eventuele vertragingen in de levering verleent geen recht op schadevergoeding aan de koper. Onze artikelen zijn beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Verzendings- en verpakkingskosten worden gefactureerd overeenkomstig met de voorwaarden zoals beschreven in onze catalogus of andere commerciële documenten. Indien de bestelde goederen niet in voorraad zijn, lichten we de klant hierover in en geven we hem een nieuwe, geschatte levertijd. In dit geval kan de koper zijn bestelling of een deel ervan annuleren als hij de nieuwe termijn of het vervangingsproduct niet aanvaardt, de som die hij reeds betaald heeft, zal dan terugbetaald worden.

Bovendien behoudt Würth MODYF zich het recht om een bestelling van een klant of een deel ervan te annuleren in geval van problemen met de leverancier of in geval van overmacht. In dit geval worden klanten hierover geïnformeerd en worden ze terugbetaald als ze de bestelling reeds betaald hadden. Vorderingen betreffende leveringen worden enkel geaccepteerd binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de bestelling. Tijdens deze periode, moeten dergelijke claims schriftelijk worden ingediend bij Würth MODYF . Zonder deze procedure wordt de levering beschouwd als geaccepteerd.

Als een aanvraag gerechtvaardigd is, moet de klant aan Würth MODYF de mogelijkheid geven om de gebreken te elimineren. Würth MODYF behoudt zich het recht om de geleverde goederen terug te nemen en deze gratis te vervangen. Enige andere vordering van de koper als gevolg van gebreken in de levering, in het bijzonder voor de schade en de ontbinding van het contract, is uitgesloten.

4. Vervoer

Onze goederen worden vervoerd op risico van de koper, ondanks de clausule van eigendomsvoorbehoud, ongeacht de termen van verzending en zelfs als de prijzen franco bepaald zijn. Enig voorbehoud moet verplicht worden gemaakt op de leveringsbon van de leverancier bij het ontvangen van de goederen en moet aan hem en aan ons worden gemeld, zoals bepaald door de wet.

5. Eigendomsvoorbehoud

Würth MODYF behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige prijs op de factuur betaald is.

6. Retour en terugbetalingen

De regel "Tevreden of terugbetaald" is van toepassing op alle aankopen uit Würth MODYF .

De koper heeft een periode van 14 dagen vanaf de datum van aflevering om een item te retourneren, om te wisselen om het terug te laten betalen zonder boetes met uitzondering van de verzendkosten. Elk artikel, andere dan die speciaal gemaakt zijn voor de koper, kan geruild worden op voorwaarde dat het niet gedragen is, dat het in perfecte staat voor wederverkoop is, dat het binnen de 14 dagen na aflevering teruggezonden wordt, vergezeld van de verplichte leveringsbon en/of factuur, in de originele verpakking. Onvolledige, beschadigde of verontreinigde producten (product en/of verpakking) door de koper of goederen die op een abnormale manier gebruikt zijn, worden niet teruggenomen.

Verpakkings- en verzendkosten met betrekking tot een retour zijn ten kosten van de verkoper, op voorwaarde dat de klant de retourbon op de website van Modyf ingevuld heeft.

De aanvraag tot terugbetaling kan pas in aanmerking genomen worden na het ontvangst van de goederen in ons magazijn in Sennecé-lès-Mâcon. De terugbetaling door Würth MODYF zal via een overschrijving worden uitgevoerd.

7. Garanties

Al onze producten voldoen aan een zeer streng handvest en zijn getest en gecontroleerd met de grootste zorg. Als ondanks alle deze voorzorgsmaatregelen, een van hen aan onze waakzaamheid zijn ontsnapt, overeenkomstig de legale garantie tegen verborgen gebreken en verplichte naleving, zullen we alles in het werk om dit om te ruilen, mits een geldig motief dat precies beschreven is door de koper.

8. Aanvaarding van bestelling

De koopovereenkomst wordt geacht geldig te zijn zolang Würth MODYF France de bestelling van de klant niet schriftelijk weigert of schriftelijk geen wijzigingen aan de prijs, hoeveelheid... aanbrengt.

Een stilzwijgende toestemming van de koper over de wijzigingen aan de bestelling door Würth MODYF betekent zoveel als de erkenning van deze wijzigingen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door ons bedrijf. Ons bedrijf controleert de solvabiliteit van de klant. Wanneer het krediet van de koper niet gegarandeerd of verslechterd is, behouden wij ons het recht voor om de volledige of gedeeltelijke betaling voor de levering te eisen.

De verkoper communiceert naar de klant een document met daarin de essentiële elementen van zijn bestelling, de voorwaarden en de termen van het herroepingsrecht.

9. Betalingsvoorwaarden

Betalingen geschieden hetzij per cheque (betaalbaar gesteld aan de naam Würth MODYF ) controle, magnetische wissel (L.C.R), door bankoverschrijving (onder voorbehoud van aanvaarding door onze financiële afdeling) of per kredietkaart aan Würth MODYF zonder aftrek van de korting, kosten en andere belastingen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling of , in het desbetreffende geval, de ontvangst van gedeeltelijke levering.

De koper mag geen klacht tegen de verkoper gebruiken om het reglement van een uitwisseling volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te vertragen. De niet-betaling van een verdrag of een factuur op de vervaldatum, net zoals het niet terugzenden binnen 8 dagen kan, op onze wil, ervoor zorgen dat alle facturen of verdragen onmiddellijk betaald moeten worden, zelfs als deze nog niet verlopen zijn, en staan ons toe om alle bestellingen die nog lopend zijn te schorsen of te beëindigen. Dit leidt ook tot sancties tegen 5 keer de rente van de wettelijke rente verhoogd met invorderingskosten. Elke factuur die teruggevorderd is door de afdeling geschillen zal worden verhoogd als een boetebeding, niet herleidbaar tot een vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, in aanvulling op de wettelijke rente en de eventuele juridische kosten. Een forfaitair bedrag voor € 40 invorderingskosten is geldig (overeenkomstig besluit nr. 2012-1115).

Geen aftrek of vermindering is toegestaan in geval van klachten, claims of vorderingen op de koper erkend door Würth MODYF . Betalingen moeten ook worden uitgevoerd wanneer de secundaire elementen ten onrechte ontbreekt. Bovendien, heft Würth MODYF sommatiekosten voor betalingen die niet uitgevoerd zijn.

10. Impressum

Indien u niet langer wenst onze catalogi te ontvangen, moet u dit gewoon melden aan onze klantendienst Würth MODYF France, 4 rue de l'expansion, FR-67150 Erstein. De gevraagde informatie is nodig voor de verwerking van uw bestelling. Overeenkomstig de wet van 8 December 1992 & GDPR heeft u recht op toegang en op het verbeteren van de gegevens die op u betrekking hebben.

11. Wijziging van de artikelen

Wij behouden ons het recht voor om aan onze artikelen alle wijzigingen door te voeren die wij noodzakelijk achten. De kenmerken van de artikelen kunnen eventueel worden gewijzigd. Als een model of een referentie wijzigt, zal de klant hierover schriftelijk in kennis worden gesteld.

12. Clausule overdracht van bevoegheid

Voor alle geschillen en contestaties, ongeacht de aard of de oorzaak, zijn enkel de rechtbanken van Straatsburg, zelfs in geval van kort geding, beroep of meerdere gedaagden, bevoegd. Aanvaardingen, verdragen, mandaten, haven omstandigheden brengen noch schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule met zich mee. Enkel het Frans recht is van toepassing. Alleen de huidige voorwaarden in de Franse taal zijn authentiek.

13. Dematerialisatie van facturen

We herinneren onze klanten eraan dat het hun taak is de elektronische handtekening te controleren met behulp van de certificeringsgegevens in het elektronisch certificaat en dat ze zeker moeten zijn van de echtheid en de geldigheid van het certificaat dat aan de elektronische handtekening gehecht is.

Elektronische facturen, alsmede hun elektronische handtekeningen, moeten worden bewaard in hun originele vorm en inhoud volgens de voorwaarden en termijnen zoals vastgesteld bij wet.

Algemene verkoopsvoorwaarden van Würth MODYF France  voor consumenten


1. Algemene Informatie

Offertes van Würth MODYF zijn altijd vrijblijvend. De onderhavige verkoopvoorwaarden worden geacht door de koper te zijn gekend. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de koper. Als zodanig, kan geen clausule bestreden worden, tenzij we het formeel schriftelijk hebben aanvaard.

2. Prijs

Alle prijzen zijn in euro, exclusief belastingen en inclusief alle taksen (juridische tarieven van kracht op het moment van facturering). Ze worden niet gegarandeerd. Wij behouden ons het recht deze op elk gewenst moment te wijzigen, waarbij we de koper vooraf schriftelijk informeren. De prijs omvat geen verpakkings- of vervoerskosten die niet zijn opgenomen en getoond in onze catalogus, onze marketing materialen of op de website. In het geval van gedeeltelijke leveringen van een bestelling, zal het deel van de verpakking en de verzendkosten slechts eenmaal bij de koper aangerekend worden, behalve als het gaat om een contract met opeenvolgende executies.

3. Levering

De goederen worden geleverd binnen een redelijke termijn na de afronding van de bestelling, tenzij de goederen niet op voorraad zijn.

Voordat de klant is gebonden door een koopovereenkomst, verbindt de verkoper zich ertoe de klant op de hoogte te stellen van de levertijd van de goederen die hij wenst te verwerven.

In geval van een probleem met de levering van de goederen en de voorziene termijn voor de levering verstreken is, kan de klant, nadat hij de verkoper per aangetekend schrijven aangespoord heeft tot leveren, het contract ontbinden. In dit geval zal de klant volledig worden terugbetaald door de verkoper en dit binnen 14 dagen na de beëindiging van het contract

Verpakkingskosten worden extra in rekening gebracht en onder de in onze catalogus en/of andere commerciële documenten aangegeven voorwaarden. Indien bestelde items niet op voorraad zijn, zullen we de koper daarover informeren en bij benadering een nieuwe levertijd aangeven. De koper kan in dat geval zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, als hij de nieuwe deadline of de voorgestelde vervanging niet accepteert en het reeds betaalde bedrag terugbetaald krijgen. Indien de bestelde items niet op voorraad zijn, zullen we de koper informeren en hem bij benadering een nieuwe levertijd opgeven.

Bovendien behoudt Würth MODYF zich het recht om een bestelling van een klant of een deel ervan te annuleren in geval van problemen met de leverancier of in geval van overmacht. In dit geval worden klanten hierover geïnformeerd en worden ze terugbetaald als ze de bestelling reeds betaald hadden. Vorderingen betreffende leveringen worden enkel geaccepteerd binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de bestelling. Tijdens deze periode, moeten dergelijke claims schriftelijk worden ingediend bij Würth MODYF . Zonder deze procedure wordt de levering beschouwd als geaccepteerd.

Als een aanvraag gerechtvaardigd is, moet de klant aan Würth MODYF de mogelijkheid geven om de gebreken te elimineren. Würth MODYF behoudt zich het recht om de geleverde goederen terug te nemen en deze gratis te vervangen. Enige andere vordering van de koper als gevolg van gebreken in de levering, in het bijzonder voor de schade en de ontbinding van het contract, is uitgesloten.

4. Vervoer

Onze goederen worden op risico van de verkoper getransporteerd, ongeacht de vervoersvoorwaarden en zelfs als de prijs franco zou worden weergegeven. Eventuele voorbehouden moeten worden aangegeven op de pakbon van de transporteur bij de levering van de goederen en aan hem worden gemeld en eveneens aan onszelf, volgens de voorwaarden zoals voorzien door de wet.

5. Eigendomsvoorbehoud

Würth MODYF behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige prijs op de factuur betaald is.

6. Retour en terugbetalingen

De regel "Tevreden of terugbetaald" is van toepassing op alle aankopen uit Würth MODYF .

De koper heeft een periode van 14 dagen vanaf de datum van aflevering om een item te retourneren, om te wisselen om het terug te laten betalen zonder boetes met uitzondering van de verzendkosten. Elk artikel, andere dan die speciaal gemaakt zijn voor de koper, kan geruild worden op voorwaarde dat het niet gedragen is, dat het in perfecte staat voor wederverkoop is, dat het binnen de 14 dagen na aflevering teruggezonden wordt, vergezeld van de verplichte leveringsbon en/of factuur, in de originele verpakking. Onvolledige, beschadigde of verontreinigde producten (product en/of verpakking) door de koper of goederen die op een abnormale manier gebruikt zijn, worden niet teruggenomen.

Verpakkings- en verzendkosten met betrekking tot een retour zijn ten kosten van de verkoper, op voorwaarde dat de klant de retourbon op de website van Modyf ingevuld heeft.

De aanvraag tot terugbetaling kan pas in aanmerking genomen worden na het ontvangst van de goederen in ons magazijn in Sennecé-lès-Mâcon. De terugbetaling door Würth MODYF zal via een overschrijving worden uitgevoerd.

7. Garanties

We zijn volgens de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van de Consumptiewet aansprakelijk voor conformiteitsdefecten aan de goederen in het contract en voor verborgen gebreken aan het verkochte, in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.

De wettelijke conformiteitsgarantie is onafhankelijk van toepassing, ongeacht de eventueel verleende commerciële garantie. De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte, in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dan kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de prijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk Wetboek.

Als hij een beroep doet op de wettelijke conformiteitsgarantie, heeft de consument: - Een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om ten opzichte van de verkoper tot actie over te gaan. - De keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de voorwaarden van de kosten, als bedoeld in artikel L211-9 van de Consumptiewet. - Gedurende zes maanden na de levering van de goederen dispensatie van levering van bewijs voor het bestaan van conformiteitsdefecten. Vanaf 18 maart 2016 wordt deze periode verlengd tot vierentwintig maanden, behalve voor tweedehands goederen. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen als het niet verenigbaar is met de aard van het goed of het betreffende conformiteitsdefect.

Artikel L 211-4 van de Consumptiewet De verkoper is gehouden een goed te leveren dat conform het contract is en is bij de levering aansprakelijk voor bestaande conformiteitsdefecten. Hij is ook aansprakelijk voor conformiteitsdefecten die voortvloeien uit de verpakking, de assemblagevoorschriften of de installatie, als deze contractueel voor zijn rekening komen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L 211-5 van de Consumptiewet Om conform het contract te zijn, moet het goed: 1. Geschikt zijn voor het gebruik dat van een dergelijk goed normaliter verwacht mag worden en, in voorkomende gevallen: - overeenkomen met de beschrijving die is gegeven door de verkoper en over de kwaliteiten beschikken die hij middels een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd - over de functies beschikken die een koper redelijkerwijs mag verwachten, gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

2. Of de kenmerken bezitten die in onderling overleg zijn vastgesteld door de partijen of geschikt zijn voor elk doel dat de koper bekend heeft gemaakt aan de verkoper en dat door deze laatste is aanvaard. Artikel L 211-12 van de Consumptiewet De actie die voorkomt uit het conformiteitsdefect, moet binnen twee jaar na levering van het goed in gang worden gezet. Artikel L 211-16 van de Consumptiewet : Wanneer de koper de verkoper in de loop van de commerciële garantieperiode, die hem werd toegekend tijdens de aankoop of reparatie van persoonlijke eigendommen, vraagt om herstel in de staat die valt onder de garantie, wordt een afkoelingsperiode van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de nog resterende duur van de garantie. Deze periode wordt gerekend vanaf het verzoek van de koper om te interveniëren of de terbeschikkingstelling voor reparatie van de betrokken goederen, indien deze terbeschikkingstelling later is geschied dan de aanvraag tot interventie.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek De verkoper is gehouden aan de garantie ten aanzien van verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt zou maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld was, of dat dit gebruik zodanig vermindert, dat de koper het niet zou hebben verworven, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij het had geweten. Artikel 1648, 1e paragraaf van het Burgerlijk Wetboek De actie die voorkomt uit het verborgen gebrek dient binnen de twee jaar na de ontdekking van het gebrek door de koper in gang te worden gezet. Artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek Het uitstel van het startpunt, de schorsing of onderbreking van de verjaring kan niet tot effect hebben dat de periode van verjaring langer wordt dan twintig jaar vanaf de dag van het ontstaan van het recht. De eerste paragraaf is niet van toepassing op de in Artikelen 2226, 2227, 2233 en 2236 genoemde gevallen, de eerste paragraaf van de Artikel 2241 en Artikel 2244. Het is eveneens niet van toepassing op acties met betrekking tot de staat van personen.

8. Aanvaarding van bestelling

De koopovereenkomst wordt geacht geldig te zijn zolang Würth MODYF France de bestelling van de klant niet schriftelijk weigert of schriftelijk geen wijzigingen aan de prijs, hoeveelheid... aanbrengt.

Een stilzwijgende toestemming van de koper over de wijzigingen aan de bestelling door Würth MODYF betekent zoveel als de erkenning van deze wijzigingen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door ons bedrijf. Ons bedrijf controleert de solvabiliteit van de klant. Wanneer het krediet van de koper niet gegarandeerd of verslechterd is, behouden wij ons het recht voor om de volledige of gedeeltelijke betaling voor de levering te eisen.

De verkoper communiceert naar de klant een document met daarin de essentiële elementen van zijn bestelling, de voorwaarden en de termen van het herroepingsrecht.

9. Betalingsvoorwaarden

Betalingen geschieden hetzij per cheque (betaalbaar gesteld aan de naam Würth MODYF ) controle, magnetische wissel (L.C.R), door bankoverschrijving (onder voorbehoud van aanvaarding door onze financiële afdeling) of per kredietkaart aan Würth MODYF zonder aftrek van de korting, kosten en andere belastingen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling of , in het desbetreffende geval, de ontvangst van gedeeltelijke levering.

De koper mag geen klacht tegen de verkoper gebruiken om het reglement van een uitwisseling volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te vertragen. De niet-betaling van een verdrag of een factuur op de vervaldatum, net zoals het niet terugzenden binnen 8 dagen kan, op onze wil, ervoor zorgen dat alle facturen of verdragen onmiddellijk betaald moeten worden, zelfs als deze nog niet verlopen zijn, en staan ons toe om alle bestellingen die nog lopend zijn te schorsen of te beëindigen. Dit leidt ook tot sancties tegen 5 keer de rente van de wettelijke rente verhoogd met invorderingskosten. Elke factuur die teruggevorderd is door de afdeling geschillen zal worden verhoogd als een boetebeding, niet herleidbaar tot een vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, in aanvulling op de wettelijke rente en de eventuele juridische kosten. Een forfaitair bedrag voor € 40 invorderingskosten is geldig (overeenkomstig besluit nr. 2012-1115).

Geen aftrek of vermindering is toegestaan in geval van klachten, claims of vorderingen op de koper erkend door Würth MODYF . Betalingen moeten ook worden uitgevoerd wanneer de secundaire elementen ten onrechte ontbreekt. Bovendien, heft Würth MODYF sommatiekosten voor betalingen die niet uitgevoerd zijn.

10. Impressum

Indien u niet langer wenst onze catalogi te ontvangen, moet u dit gewoon melden aan onze klantendienst Würth MODYF France,4 rue de l'expansion, 67150 Erstein. De gevraagde informatie is nodig voor de verwerking van uw bestelling. Overeenkomstig de wet van 8 December 1992 heeft u recht op toegang en op het verbeteren van de gegevens die op u betrekking hebben. & GDPR

11. Wijziging van de artikelen

Wij behouden ons het recht voor om aan onze artikelen alle wijzigingen door te voeren die wij noodzakelijk achten. De kenmerken van de artikelen kunnen eventueel worden gewijzigd. Als een model of een referentie wijzigt, zal de klant hierover schriftelijk in kennis worden gesteld.

12. Clausule overdracht van bevoegheid

Voor alle geschillen en contestaties, ongeacht de aard of de oorzaak, zijn enkel de rechtbanken van Straatsburg, zelfs in geval van kort geding, beroep of meerdere gedaagden, bevoegd. Aanvaardingen, verdragen, mandaten, haven omstandigheden brengen noch schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule met zich mee. Enkel het Frans recht is van toepassing. Alleen de huidige voorwaarden in de Franse taal zijn authentiek.

De Europese Commissie heeft een onlinegeschillenbeslechting (ODR) platform opgericht om de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en ondernemers in de Europese Unie te vergemakkelijken.

U kunt er toegang toe krijgen vanaf het volgende adres: ec.europa.eu/consumenten/odr

13. Intrekking

Op grond van artikel L. 121-20-12 van de Consumptiewet heeft de klant (consument of onderneming met minder dan 5 medewerkers, die een aankoop doet anders dan voor professionele activiteit) een periode van 14 dagen voor herroeping, geteld vanaf de ontvangst van de goederen door de klant. Uit klantvriendelijkheid verklaren wij enkel deze bepaling van de Consumptiewet ook van toepassing op professionele klanten.

Bepaalde producten kunnen geen onderwerp van het herroepingsrecht zijn: - goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn gepersonaliseerd - goederen die snel kunnen bederven of aflopen - goederen die door de klant werden geopend na levering en niet kunnen worden teruggestuurd om redenen van hygiëne en bescherming van de gezondheid - goederen die zijn geleverd en die naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn aan andere artikelen Op grond van Artikel L 121-21 van Consumptiewet, heeft de klant het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen, zonder reden en dit eindigt veertien dagen na ontvangst van de goederen en, indien verscheidene producten zijn besteld in een enkele bestelling, op het tijdstip van ontvangst van het laatste bestelde goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant Würth MODYF , 4 Rue de l'expansion  FR-67150 ERSTEIN op de hoogte te stellen van zijn besluit tot herroeping van het huidige contract, middels een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax: 03 88 98 83 50, e-mail: info@modyf.nl) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsformulier, zal WURTH MODYF onverwijld een bevestiging van de herroeping sturen middels een duurzame drager (bijvoorbeeld e-mail).

Download Herroepingsformulier  (PDF)

De klant die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient uiterlijk binnen 14 dagen na zijn besluit tot herroeping de goederen te retourneren. De kosten voor retourzending van de goederen komen voor rekening van Würth MODYF . De verkoper zal de klant de waarde van de retourgezonden goederen terugbetalen, niet later dan 14 dagen na de ontvangst van de goederen door Würth MODYF.

Voor de eenvoudigheid zullen alle klanten een beroep kunnen doen op hetzelfde herroepingsrecht, zonder dat de klanten waarop de Consumptiewet niet ziet, gebruik kunnen maken van andere bepalingen hierin.

14. Dematerialisatie van facturen

We herinneren onze klanten eraan dat het hun taak is de elektronische handtekening te controleren met behulp van de certificeringsgegevens in het elektronisch certificaat en dat ze zeker moeten zijn van de echtheid en de geldigheid van het certificaat dat aan de elektronische handtekening gehecht is.

Elektronische facturen, alsmede hun elektronische handtekeningen, moeten worden bewaard in hun originele vorm en inhoud volgens de voorwaarden en termijnen zoals vastgesteld bij wet.