Normen veiligheidsbril

Voordat u een veiligheidsbril uitkiest, is het handig om eerst wat informatie te verzamelen over de normen met betrekking tot oogbescherming. Hou bij het uitkiezen van een bril rekening met de vorm van uw gezicht, de bril mag geen druk uitoefenen en moet de ogen goed beschermen.

description des normes sur les lunettes de sécurité

Bepalen van oogkleur voor veiligheidsbril

Normen voor de bescherming van de ogen

EN 166 : Algemene specificaties
(optische kwaliteit, weerstand tegen algemene gevaren, mechanische risico's, weerstand tegen schokken/botsingen)

  • EN 169 : Filters voor het lassen
  • EN 170 : Ultraviolet filters
  • EN 172 : Zonnefilters voor industrieel gebruik
  • EN 175 : Apparatuur voor het lassen
  • EN 379 : Filters voor het lassen op variabel beschermingsniveau of dubbele niveau van bescherming
  • EN 1731 : Gezichtsbescherming met mesh
  • EN 1836 : Zonnefilter voor recreatie en sport

 

Slagvastheid

GEDEKTE RISICO’SMAXIMUM SNELHEID (m/s)SYMBOOL
Effecten hoge energie
190
A
Effecten gemiddelde energie
120
B
Effecten zwakke energie
45
F
Versterkte kracht
5.1
S

 

Optionele specificaties

GEDEKTE RISICO’SSYMBOOL
Krasweerstand
K
Weerstand tegen condensatie
N
Resistent tegen invloed van extreme temperatuur
-5° (± 2°) en 55° (± 2°)
T
Bescherming tegen vloeistoffen
3
Bescherming tegen
4
Kleine vorm van het hoof
H

 

De optische kwaliteit van het oculair (optische klasse)

TOLERANTIE VAN OPTISCH VERMOGENSYMBOOL
± 0.06 (permanent dragen)
1
± 0.12 (occasioneel dragen)
2
± 0.25 (uitzonderlijk dragen)
3

 

> Bekijk alle normen PBM

ajax